5. Інформаційні технології

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Інформаційні технології

Інформаційні технології (ІТ, від англ. Information technology, IT) - широкий клас дисциплін та галузей діяльності, що відносяться до технологій керування та обробки даних, а також створення даних, в тому числі, із застосуванням обчислювальної техніки.

Останнім часом під інформаційними технологіями найчастіше розуміють комп'ютерні технології. Зокрема, ІТ мають справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі і отримання інформації. Фахівців з комп'ютерної техніки і програмування часто називають ІТ-фахівцями.

Основні характеристики

  • Комп'ютерна обробка інформації по заданих алгоритмах;
  • Зберігання великих обсягів інформації на машинних носіях;
  • Передача інформації на значні відстані в обмежений час.

Предмет інформаційних технологій

У широкому розумінні ІТ охоплює всі області передачі, зберігання і сприйняття інформації і не тільки комп'ютерні технології. При цьому ІТ часто асоціюють саме з комп'ютерними технологіями, і це не випадково: поява комп'ютерів вивело ІТ на новий рівень. Як колись телебачення, а ще раніше друкарську справу. При цьому основою ІТ є технології обробки, зберігання і сприйняття інформації.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти