4 Сервери Джава

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Мова Java призначена для створення програм, які працюють в розподіленому середовищі Internet на базі протоколів TCP/IP. Насправді доступ до ресурсів за допомогою URL відрізняється від доступу к файлу. Крім того в Java наявний засіб передачі повідомлень в межах внутрішнього адресного простору. Це дозволяє забеспечити віддалене виконання процедур. Ці інтерфкйси включені у пакет RMI (remote metod invocation). Цей засіб привносить високий рівень абстракції в програмування дл я середовища клієнт/сервер. Java-програми несуть у собі значний обсяг інформації про типи часу виконання (run-time type information), яка використовується для дозволу доступу до об'єктів під час роботи програми. Це дозволяє забезпечити безпечну та оптимальну динамічну компоновку. В такий спосіб досягається захищеність середовища виконання аплетів. Доступність інструментарію та ефективність розробок. Зазначена вище простота програмування на Java є причиною того, що розробки на Java коштуватимуть дешевше аналогічних на більш потужніх мовах програмування. Цьому ж сприяє і переносимість програм на Java, оскільки ліквідуються витрати пов'язані з адаптацією програми на конкретній платформі. До того ж інтегровані програми-оболонки для розробки Java програм коштують набагато дешевше ( 70-100$ ) ніж аналогічні продукти C++, Delphi ( ~1000$). А набір інструментарію для пакетної компіляції Java програм JDK (Java Development Kit) є взагалі freeware. Тому платформу Java можна рекомендувати як ідеальну для створення некомерційних програмних продуктів, зокрема для галузі освіти. Перспективи застосування. Програми на Java можуть знайти різне застосування в навчальному процесі: інтерактивні навчаючі програми (HTML в поєднанні з Java), програми-тести і особливо ділові ігри. Додаткові переваги можна отримати, якщо пистати ці програми у вигляді аплетів, які ініціалізуються з Web сервера внутрішньої мережі Intranet. В такий спосіб можна уникнути інсталяції програми на багатьох комп'ютерах - користувач просто запускає Web-броузер і загружає потрібну сторінку. Для тестових програм, написаних на Java з викориситанням архітектури клієнт/сервер можна підвищити ступінь конфіденційності. База даних тестових запитань знаходиться на сервері в каталозі з обмеженим доступом. Коли користувач загружає аплет, він автоматично підключається до програми-сервера, яка виконується на сервері і може видавати запитання з бази даних у відповідь на запит користувача. В такий спосіб унеможливлюється викрадення бази даних, за умови відсутності фізичного доступу до серверу у користувачів. Окреме питання - навчальні ділові ігри. Під такою грою розумітимем гру, за участю кількох користувачів, в якій мається на увазі динамічний обмін інформацією між ними. Система безпеки Java накладає обмеження, внаслідок якого аплет може встановлювати з'єднання лише з хостом, з якого він був загружений і ні з яким більше. Але це обмеження легко обходиться: на сервері виконується програма-сервер, з якою з'єднуються усі клієнти і через яку здійснюється обмін інформацією. Таким чином така програма повинна мати архітектуру клієнт/сервер. Java Platform, Enterprise Edition, скорочено Java EE (до версії 5.0 - Java 2 Enterprise Edition або J2EE) - набір специфікацій та відповідної документації для мови Java, яка описує архітектуру серверної платформи для задач середніх і великих підприємств. Специфікації деталізовані настільки, щоб забезпечити переносимість програм з одного реалізації платформи на іншу. Основна мета специфікацій - забезпечити масштабованість додатків і цілісність даних під час роботи системи. J2EE багато в чому орієнтована на використання її через веб як в інтернеті, так і в локальних мережах. Вся специфікація створюється і затверджується через JCP (Java Community Process) в рамках ініціативи Sun Microsystems Inc. J2EE є промисловою технологією і в основному використовується у високопродуктивних проектах, в яких необхідна надійність, масштабованість, гнучкість. Популярності J2EE також сприяє те, що Sun пропонує безкоштовний комплект розробки, SDK, що дозволяє підприємствам розробляти свої системи, не витрачаючи великих коштів. У цей комплект входить сервер додатків до ліцензії для розробки.

Cервер додатків

Сервер додатків J2EE (часто званий J2EE-контейнер) - це реалізація системи у відповідності зі специфікацією J2EE, що забезпечує роботу модулів з логікою конкретного додатка. Включає в себе як мінімум наступні сервіси:

  • EJB-контейнер, який підтримує автоматичну синхронізацію Java об'єктів з базою даних (CMP - container managed persistence, BMP - bean managed persistence);
  • JMS - сервіс доставки повідомлень між компонентами і серверами;
  • управління ресурсами (доступ до СУБД, файлової системи, поштового сервера і т. д.);
  • безпека і захист даних;
  • підтримка транзакцій (в тому числі і розподілених, двофазних);
  • веб-сервер і сервлет-сервер;
  • підтримка веб-сервісів;
  • JSF.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти