4 Автономні системи

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Internet споконвічно будувалася як мережа, що поєднує велику кількість існуючих систем. Із самого початку в її структурі виділяли магістральну мережу (core backbone network), а мережі, приєднані до магістралі, розглядалися як автономні системи (autonomous systems, AS). Автономні системи (АС) - це системи IP-мереж та маршрутизаторів, керовані одним чи кількома операторами, які мають спільну політику маршрутизації з Інтернетом. Не дивлячись на те, що існують декілька автономних систем, підтримуваних одним інтернет-провайдером, в Інтернеті видно політику маршрутизації лиш цього провайдера. Саме цей інтернет-провайдер і має мати зареєстрований публічний номер AC (АСН) - унікальний номер, який присвоюється кожній АС для використання при BGP маршрутизації. Ці номери виділяються Internet Assigned Numbers Authority(IANA), яка виділяє і IP-адреси, регіональним інтернет-реєстраторам (РІР) блоками. Локальні РІР пізніше привласнюють організації номер АС з блоку, отриманого від IANA. Організації, що бажають отримати АСН, повинні пройти процес реєстрації в своєму локальному РІР і отримати схвалення. Автономна система поєднує мережі, у яких під загальним адміністративним керівництвом однієї організації здійснюється маршрутизація, а домен об'єднує комп'ютери (які, можливо, належать різним мережам), у яких під загальним адміністративним керівництвом однієї організації здійснюється призначення унікальних символьних імен. Природно, області дії автономної системи й домена імен можуть в окремому випадку збігатися, якщо одна організація виконує обидві указані функції. В залежності від з'єднань і режиму роботи, АС бувають: багатоінтерфейсні (multihomed) - мають з'єднання з більш як одним інтернет-провайдером. Дозволяють даним АС залишатися підключеними до інтернету в разі виходу з ладу з'єднання із одним з інтернет провайдерів. Також не дозволяють передавати транзитний трафік від одного інтернет-провайдера до іншого; обмежені АС (stub) мають єдине підключення до однієї зовнішньої автономної системи. Це розцінюється як марне використання номера АС, так як мережа розміщується повністю під одним інтернет-провайдером і, отже, не потребує унікальної ідентифікації; транзитні АС (transit), які пропускають через себе транзитний трафік мереж, підключених до них.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти