2 Середовище і доступність

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Ефективний обмін даними передбачає однозначне тлумачення загальних понять, що використовуються всіма компонентами інформаційних систем, які обслуговують різні підрозділи та забезпечують виконання різних функцій законодавчих органів, а також подання цих понять у логічній, послідовній та придатній до використання формі. Найкращим способом розв'язання цієї задачі є застосування єдиної мови, каталогу і тезаурусу метаданих.

Метадані — це, по суті, «дані про дані». За цим визначенням, на перший погляд дещо тавтологічним, приховано логічний, послідовний підхід до ефективного та повторного використання інформації. Наприклад, метадані музичної бібліотеки, що зберігається на компакт-диску, — це інформація, яка описує власне компакт-диск: назву видавця, перелік виконавців, назви пісень тощо. Тезаурус є засобом, який може гарантувати, що «наскрізна» інформація, яка використовується у законодавчому органі (а також передається між різними законодавчими органами та між законодавчим органом й урядом) є уніфікованою, тобто що одним і тим самим метаданим завжди відповідають ті самі поняття. Створення каталогу стандартних термінів і дескрипторів та його використання у різноманітних службах передбачає визначення загальновживаних ключів, які забезпечують ефективне отримання й використання інформації. Таким чином, метадані відіграють ключову роль у пошуку необхідних ресурсів та їх спільному використанні.

Розроблена компанією W3C технологія семантичної мережі, яка включає в себе середовище опису ресурсів (Resource Description Framework, RDF), визначає загальну архітектуру метаданих і призначена для забезпечення сумісності метаданих за допомогою спільної семантики, структури та синтаксису. Технологія семантичної мережі передбачає розширення можливостей Інтернету завдяки механізмам надання інформації чітко визначеного значення, яке дозволяє ефективно використовувати її у спільній роботі як комп'ютерів, так і людей. Ініціатива метаданих Дублінського ядра (The Dublin Core Metadata Initiative, DCMI) — загальновизнаний відкритий форум, присвячений розробці сумісних стандартів метаданих на базі ініціатив W3C щодо впровадження стандартів RDF та XML. Концепція метаданих Дублінського ядра доповнює існуючі підходи щодо пошуку та індексування мережних метаданих і використовується у багатьох зацікавлених спільнотах, в тому числі урядах, бібліотеках, освітніх організаціях та комерційних компаніях.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти