2 Передача пошти

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Передачу пошти виконують агенти передачі пошт – mail transfer agent (MTA), який передає її між хостами по протоколу SMTP. Хоча доставка повідомлень між поштовими серверами може здаватися досить простою – весь процес прийняття рішення для доставки є досить складним. Крім того ч\з проблеми зі спамом, викор-ня MTA як правило обмежують конфігурацією. Протокол SMTP базується на наступній моделі взаємодії: В результаті поштового запиту користувача SMTP-відправник встановлює двосторонній канал передачі з SMTP-одержувачем. SMTP-одержувач може бути або кінцевим, або проміжним адресатом. Команди SMTP генеруються SMTP-відправником і передаються SMTP-одержувачу. Від SMTP-одержувача відправляються SMTP-відповіді. Якщо канал передачі встановлений, SMTP- відправник передає команду «MAIL», яка вказує відправника пошти. Якщо SMTP-одрежувач може прийняти пошту, він видає відповідь «OK». Потім SMTP-відправник передає команду «RCPT», що ідентифікує адресата пошти. Якщо SMTP-одрежувач може прийняти пошту для цього адресата, він відповідає «OK». Якщо ні – він відмовляється від цього адресата, але не від усієї поштової транзакції. SMTP-відправник і SMTP-одрежувач можуть домовлятися про декількох адресатів. Після цього SMTP-відправник передає поштові дані, що завершується спеціальною послідовністю. Якщо одержувач успішно обробив поштові дані, він відповідає «OK». Такий діалог спеціально є суворо упорядкованим і послідовним. MTA забезпечують механізм передачі пошти безпосередньо з хосту користувача-відправника на хост користувача-одержувача, якщо хости приєднані до однієї транспортної служби. Або ч\з 1 або ч\з більше ретрансляційних SMTP-серверів, якщо хости відправника і адресата приєднані до різних транспортних служб. З метою забезпечення ф-ії ретрансляції SMTP-серверу повинно передаватися ім’я кінцевого хосту-адресата, а також ім’я кінцевої пошти адресата. Аргументом команди «MAIL» є зворотній шлях, що визначає від кого пошта. Аргументом команди «RCPТ» є шлях пересилання, що визначає від кого пошта. Якщо однакове повідомлення передається декільком адресатам RCPT робить передачу тільки 1 копії для усіх адресатів на одному хості. Поштові команди і відповіді мають жорсткий синтаксис. Відповіді також мають числовий код. Команди і відповіді не чутливі до регістру, але це не діє для імен користувачі поштових скриньок.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти