1 Основи web-технолгій

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

З появою високопродуктивних серверів, мережевого обладнання та високошвидкісних каналів зв'язку стала реальністю організація на основі ПК корпоративних обчислювальних мереж. Корпоративні мережі об'єднані у всесвітню глобальну мережу - Internet. Одним з найбільших досягнень Internet стала "всесвітня павутина" - WWW (World Wide Web або просто Web). WWW являє собою безліч незалежних, але взаємопов'язаних серверів. Працюючи з Web, користувач "переміщається" між серверами, тобто послідовно з'єднується з ними і отримує інформацію, як правило, у вигляді гіпертексту. У сучасному Internet WWW грає настільки важливу роль, що саме її часто мають на увазі, кажучи про Internet, що, взагалі кажучи, невірно. Згідно REC-html40-971218 - стандарту мови HTML 4.0, Web - це мережа інформаційних ресурсів, в якій для доступності цих ресурсів найбільш широкої аудиторії використовується три механізми:

1. Єдина схема іменування ресурсів для пошуку останніх в Web – URI (Uniform Resource Identifier).

2. Протокол для доступу до ресурсів через Web – HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

3. Гіпертекст для переміщення по ресурсах – HTML (HyperText Markup Language).

Web-технології - це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій. В основі Інтернет та Web-технологій лежать гіпертексти і сайти, що розміщуються в глобальній мережі Інтернет або в локальних мережах ЕОМ. Гіпертексти – це тексти із гіперпосиланнями на інші гіпертексти, розміщені в Інтернет або локальній мережі. Для запису гіпертекстів використовується мова розмітки гіпертекстів – HTML.

Розвиток мережевих технологій спричинив втілення в житття ідеї про надання клієнтам мереж послуг програмним забезпеченням та послуг, пов'язаних із роботою в Internet. Сюди можна віднести:

• надання послуг потужних апаратних засобів та високошвидкісих каналів передачі даних;

• розробку інформаційних систем та окремих програмних продуктів;

• дизайн Web-сторінок, їх підтримку та супровід;

• оренда ліцензійного програмного забезпечення (аутсоринг).

Web-технології є тією ланкою, яка дозволила об'єднати результати роботи багатьох автономних користувачів та надати доступ до цих результатів всім, хто в них зацікавлений. Тому напрями розвитку мережевих технологій без сумніву визначатимуть напрями розвитку інформаційних технологій в цілому.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти