Термінологічний словник

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Канцелярія - реєстрація будь-яких типів документів; реєстрація звернень громадян; організація паперового та електронного документообігу будь-якого підприємства

Підготовка вихідної кореспонденції - сортування вихідних документів за реєстрами на відправлення; друк реєстрів відправлення документів, конвертів, пакетів та ін.

Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені за¬фіксовані в дорученні дії.

Контроль виконання доручень - перегляд звітів про виконання та зняття з контролю будь-яких доручень; контроль усієї ієрархії доручень - від окремих пунктів до складних багатоступеневих резолюцій, що мають різних авторів, контролерів і виконавців; механізм оповіщення про надходження нових документів; створення нагадувань за дорученнями; інформування про порушення терміну виконання документів

Узгодження - створення різних маршрутів процесу узгодження; шляхи узгодження для різних документів; контроль за термінами узгодження; нагадування та оповіщення


Бізнес-процеси - документообіг підприємства, який відображає конкретну задачу; процес, чи будь-яку подію - від реєстрації до підписання документа.


Закладки повідомлення - розсилка нагадувань або повідомлень про будь-які події; налаштування потрібних повідомлень

Сканування, в тому числі потокове сканування - переведення документації в електронний вигляд; автоматизована реєстрація розпізнаних документів; роздрук і розпізнавання штрих-кодів.

Створення звітів - підготовка і друк звітних форм; вибір шаблонів друку звітів

Веб-доступ - повноцінна віддалена робота з документами; виконання доручень; контроль виконання; узгодження; пошук

ЕЦП – електронний цифровий підпис - програма шифрування, яка ідентифікує особу з правом підпису і використовується для підписання файлів і реквізитів документів при організації юридично значущого діловодства будь-якого масштабу. ЕЦП прирівнюється власноручного підпису. Може використовуватися для шифрування повідомлень; штампи часу. Для створення і перевірка ЕЦП звертаються до офіційних криптопровайдерів.

Протоколи або журнали протоколів – призначені для реєстрації і перегляду всіх дій, здійснених в системі кожним користувачем.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти