Організація службового розслідування за фактами втрати конфіденційної інформації

Матеріал з Wiki TNEU
Версія від 13:12, 29 листопада 2011; 193.104.213.101 (Обговорення)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Розголошення конфіденційної інформації - оприлюднення цієї інформації працівником, допущеним до неї у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків. Під втратою носіїв конфіденційної інформації (документів, матеріалів, виробів) розуміється вихід (у тому числі на нетривалий час) цих носіїв з володіння працівника, який в установленому порядку допущений до них у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків, в результаті чого дані носії стали або могли стати надбанням сторонніх осіб. За розголошення конфіденційної інформації , втрату носіїв конфіденційної інформації і нанесення внаслідок цих дій шкоди підприємству (роботодавцю) винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. У разі розголошення конфіденційної інформації, або втрати носіїв, які містять таку інформацію, керівник підприємства зобов'язаний негайно проінформувати про події керівника та режимно-секретний підрозділ вищестоящої організації (якщо вона є), а також орган безпеки, організувати службове розслідування і розшук носіїв конфіденційної інформації, прийняти заходи щодо локалізації можливого збитку. Заходи щодо розшуку втрачених носіїв конфіденційної інформації, виявлення обставин розголошення конфіденційної інформації та винних осіб проводяться у взаємодії з органами безпеки. Для проведення службового розслідування керівник підприємства не пізніше наступного дня після виявлення факту розголошення конфіденційної інформації або втрати носіїв, які містять таку інформацію, призначає комісію з компетентних і не зацікавлених у результаті справи співробітників підприємства. До складу комісії входять не менше трьох осіб (включаючи працівника режимно-секретного підрозділу), що мають безпосереднє відношення до даних відомостей і допуск до державної таємниці за відповідною формою (відповідний допуск до конфіденційної інформації). При необхідності вказані працівники звільняються від виконання своїх службових обов'язків на час проведення службового розслідування. У роботі комісії можуть брати участь представники вищестоящої організації (якщо вона є). Комісія з проведення службового розслідування зобов'язана: • встановити обставини розголошення конфіденційної інформації або втрати містять її носіїв (час, місце, спосіб тощо); • вести розшук втрачених носіїв інформації; • встановити осіб, винних у розголошенні конфіденційної інформації або втрати її носіїв; • встановити причини та умови, що сприяють розголошенню конфіденційної інформації, втрати носіїв інформації, і виробити рекомендації щодо їх усунення. Члени комісії з проведення службового розслідування мають право: • проводити огляд приміщень, ділянок місцевості, сховищ, столів, шаф, папок, портфелів та інших предметів, де можуть перебувати втрачені носії конфіденційної інформації; • перевіряти полистно всі носії конфіденційної інформації, що знаходяться на підприємстві, та облікові документи, що відображають їх надходження і рух (книги та журнали обліку); • опитувати працівників, підприємства, що допустили розголошення конфіденційної інформації або втрату носіїв цієї інформації, а також інших працівників, які можуть посприяти у встановленні обставин розголошення інформації (втрати носіїв інформації), і отримувати від них письмові пояснення; • залучати з дозволу керівництва підприємства інших працівників підприємства, не зацікавлених у результаті справи, для проведення окремих дій в рамках службового розслідування.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти