Організація службового розслідування за фактами втрати конфіденційної інформації

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Розголошення конфіденційної інформації - оприлюднення цієї інформації працівником, допущеним до неї у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків.

Під втратою носіїв конфіденційної інформації (документів, матеріалів, виробів) розуміється вихід (у тому числі на нетривалий час) цих носіїв з володіння працівника, який в установленому порядку допущений до них у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків, в результаті чого дані носії стали або могли стати надбанням сторонніх осіб.

За розголошення конфіденційної інформації , втрату носіїв конфіденційної інформації і нанесення внаслідок цих дій шкоди підприємству (роботодавцю) винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

У разі розголошення конфіденційної інформації, або втрати носіїв, які містять таку інформацію, керівник підприємства зобов'язаний негайно проінформувати про події керівника та режимно-секретний підрозділ вищестоящої організації (якщо вона є), а також орган безпеки, організувати службове розслідування і розшук носіїв конфіденційної інформації, прийняти заходи щодо локалізації можливого збитку.

Заходи щодо розшуку втрачених носіїв конфіденційної інформації, виявлення обставин розголошення конфіденційної інформації та винних осіб проводяться у взаємодії з органами безпеки.

Для проведення службового розслідування керівник підприємства не пізніше наступного дня після виявлення факту розголошення конфіденційної інформації або втрати носіїв, які містять таку інформацію, призначає комісію з компетентних і не зацікавлених у результаті справи співробітників підприємства. До складу комісії входять не менше трьох осіб (включаючи працівника режимно-секретного підрозділу), що мають безпосереднє відношення до даних відомостей і допуск до державної таємниці за відповідною формою (відповідний допуск до конфіденційної інформації). При необхідності вказані працівники звільняються від виконання своїх службових обов'язків на час проведення службового розслідування. У роботі комісії можуть брати участь представники вищестоящої організації (якщо вона є).

Комісія з проведення службового розслідування зобов'язана:

• встановити обставини розголошення конфіденційної інформації або втрати містять її носіїв (час, місце, спосіб тощо);

• вести розшук втрачених носіїв інформації;

• встановити осіб, винних у розголошенні конфіденційної інформації або втрати її носіїв;

• встановити причини та умови, що сприяють розголошенню конфіденційної інформації, втрати носіїв інформації, і виробити рекомендації щодо їх усунення.


Члени комісії з проведення службового розслідування мають право:

• проводити огляд приміщень, ділянок місцевості, сховищ, столів, шаф, папок, портфелів та інших предметів, де можуть перебувати втрачені носії конфіденційної інформації;

• перевіряти полистно всі носії конфіденційної інформації, що знаходяться на підприємстві, та облікові документи, що відображають їх надходження і рух (книги та журнали обліку);

• опитувати працівників, підприємства, що допустили розголошення конфіденційної інформації або втрату носіїв цієї інформації, а також інших працівників, які можуть посприяти у встановленні обставин розголошення інформації (втрати носіїв інформації), і отримувати від них письмові пояснення;

• залучати з дозволу керівництва підприємства інших працівників підприємства, не зацікавлених у результаті справи, для проведення окремих дій в рамках службового розслідування.


--Тарас 14:16, 29 листопада 2011 (MSK)

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти