Відмінності між версіями «Організація службового розслідування за фактами втрати конфіденційної інформації»

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: Розголошення конфіденційної інформації - оприлюднення цієї інформації працівником, доп...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
Розголошення конфіденційної інформації - оприлюднення цієї інформації працівником, допущеним до неї у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків.
+
''Розголошення конфіденційної інформації'' - оприлюднення цієї інформації працівником, допущеним до неї у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків.
 +
 
 
Під втратою носіїв конфіденційної інформації (документів, матеріалів, виробів) розуміється вихід (у тому числі на нетривалий час) цих носіїв з володіння працівника, який в установленому порядку допущений до них у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків, в результаті чого дані носії стали або могли стати надбанням сторонніх осіб.
 
Під втратою носіїв конфіденційної інформації (документів, матеріалів, виробів) розуміється вихід (у тому числі на нетривалий час) цих носіїв з володіння працівника, який в установленому порядку допущений до них у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків, в результаті чого дані носії стали або могли стати надбанням сторонніх осіб.
 +
 
За розголошення конфіденційної інформації , втрату носіїв конфіденційної інформації і нанесення внаслідок цих дій шкоди підприємству (роботодавцю) винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.
 
За розголошення конфіденційної інформації , втрату носіїв конфіденційної інформації і нанесення внаслідок цих дій шкоди підприємству (роботодавцю) винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.
 
У разі розголошення конфіденційної інформації, або втрати носіїв, які містять таку інформацію, керівник підприємства зобов'язаний негайно проінформувати про події керівника та режимно-секретний підрозділ вищестоящої організації (якщо вона є), а також орган безпеки, організувати службове розслідування і розшук носіїв конфіденційної інформації, прийняти заходи щодо локалізації можливого збитку.
 
У разі розголошення конфіденційної інформації, або втрати носіїв, які містять таку інформацію, керівник підприємства зобов'язаний негайно проінформувати про події керівника та режимно-секретний підрозділ вищестоящої організації (якщо вона є), а також орган безпеки, організувати службове розслідування і розшук носіїв конфіденційної інформації, прийняти заходи щодо локалізації можливого збитку.
 
Заходи щодо розшуку втрачених носіїв конфіденційної інформації, виявлення обставин розголошення конфіденційної інформації та винних осіб проводяться у взаємодії з органами безпеки.
 
Заходи щодо розшуку втрачених носіїв конфіденційної інформації, виявлення обставин розголошення конфіденційної інформації та винних осіб проводяться у взаємодії з органами безпеки.
 +
 
Для проведення службового розслідування керівник підприємства не пізніше наступного дня після виявлення факту розголошення конфіденційної інформації або втрати носіїв, які містять таку інформацію, призначає комісію з компетентних і не зацікавлених у результаті справи співробітників підприємства.
 
Для проведення службового розслідування керівник підприємства не пізніше наступного дня після виявлення факту розголошення конфіденційної інформації або втрати носіїв, які містять таку інформацію, призначає комісію з компетентних і не зацікавлених у результаті справи співробітників підприємства.
 
До складу комісії входять не менше трьох осіб (включаючи працівника режимно-секретного підрозділу), що мають безпосереднє відношення до даних відомостей і допуск до державної таємниці за відповідною формою (відповідний допуск до конфіденційної інформації). При необхідності вказані працівники звільняються від виконання своїх службових обов'язків на час проведення службового розслідування.
 
До складу комісії входять не менше трьох осіб (включаючи працівника режимно-секретного підрозділу), що мають безпосереднє відношення до даних відомостей і допуск до державної таємниці за відповідною формою (відповідний допуск до конфіденційної інформації). При необхідності вказані працівники звільняються від виконання своїх службових обов'язків на час проведення службового розслідування.
 +
 
У роботі комісії можуть брати участь представники вищестоящої організації (якщо вона є).
 
У роботі комісії можуть брати участь представники вищестоящої організації (якщо вона є).
Комісія з проведення службового розслідування зобов'язана:
+
'''Комісія з проведення службового розслідування зобов'язана:'''
• встановити обставини розголошення конфіденційної інформації або втрати містять її носіїв (час, місце, спосіб тощо);  
+
''• встановити обставини розголошення конфіденційної інформації або втрати містять її носіїв (час, місце, спосіб тощо);  
 
• вести розшук втрачених носіїв інформації;  
 
• вести розшук втрачених носіїв інформації;  
 
• встановити осіб, винних у розголошенні конфіденційної інформації або втрати її носіїв;  
 
• встановити осіб, винних у розголошенні конфіденційної інформації або втрати її носіїв;  
• встановити причини та умови, що сприяють розголошенню конфіденційної інформації, втрати носіїв інформації, і виробити рекомендації щодо їх усунення.
+
• встановити причини та умови, що сприяють розголошенню конфіденційної інформації, втрати носіїв інформації, і виробити рекомендації щодо їх усунення.''
Члени комісії з проведення службового розслідування мають право:
+
'''Члени комісії з проведення службового розслідування мають право:'''
• проводити огляд приміщень, ділянок місцевості, сховищ, столів, шаф, папок, портфелів та інших предметів, де можуть перебувати втрачені носії конфіденційної інформації;  
+
''• проводити огляд приміщень, ділянок місцевості, сховищ, столів, шаф, папок, портфелів та інших предметів, де можуть перебувати втрачені носії конфіденційної інформації;  
 
• перевіряти полистно всі носії конфіденційної інформації, що знаходяться на підприємстві, та облікові документи, що відображають їх надходження і рух (книги та журнали обліку);  
 
• перевіряти полистно всі носії конфіденційної інформації, що знаходяться на підприємстві, та облікові документи, що відображають їх надходження і рух (книги та журнали обліку);  
 
• опитувати працівників, підприємства, що допустили розголошення конфіденційної інформації або втрату носіїв цієї інформації, а також інших працівників, які можуть посприяти у встановленні обставин розголошення інформації (втрати носіїв інформації), і отримувати від них письмові пояснення;  
 
• опитувати працівників, підприємства, що допустили розголошення конфіденційної інформації або втрату носіїв цієї інформації, а також інших працівників, які можуть посприяти у встановленні обставин розголошення інформації (втрати носіїв інформації), і отримувати від них письмові пояснення;  
• залучати з дозволу керівництва підприємства інших працівників підприємства, не зацікавлених у результаті справи, для проведення окремих дій в рамках службового розслідування.
+
• залучати з дозволу керівництва підприємства інших працівників підприємства, не зацікавлених у результаті справи, для проведення окремих дій в рамках службового розслідування.''

Версія за 13:14, 29 листопада 2011

Розголошення конфіденційної інформації - оприлюднення цієї інформації працівником, допущеним до неї у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків.

Під втратою носіїв конфіденційної інформації (документів, матеріалів, виробів) розуміється вихід (у тому числі на нетривалий час) цих носіїв з володіння працівника, який в установленому порядку допущений до них у зв'язку з виконанням функціональних (посадових) обов'язків, в результаті чого дані носії стали або могли стати надбанням сторонніх осіб.

За розголошення конфіденційної інформації , втрату носіїв конфіденційної інформації і нанесення внаслідок цих дій шкоди підприємству (роботодавцю) винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. У разі розголошення конфіденційної інформації, або втрати носіїв, які містять таку інформацію, керівник підприємства зобов'язаний негайно проінформувати про події керівника та режимно-секретний підрозділ вищестоящої організації (якщо вона є), а також орган безпеки, організувати службове розслідування і розшук носіїв конфіденційної інформації, прийняти заходи щодо локалізації можливого збитку. Заходи щодо розшуку втрачених носіїв конфіденційної інформації, виявлення обставин розголошення конфіденційної інформації та винних осіб проводяться у взаємодії з органами безпеки.

Для проведення службового розслідування керівник підприємства не пізніше наступного дня після виявлення факту розголошення конфіденційної інформації або втрати носіїв, які містять таку інформацію, призначає комісію з компетентних і не зацікавлених у результаті справи співробітників підприємства. До складу комісії входять не менше трьох осіб (включаючи працівника режимно-секретного підрозділу), що мають безпосереднє відношення до даних відомостей і допуск до державної таємниці за відповідною формою (відповідний допуск до конфіденційної інформації). При необхідності вказані працівники звільняються від виконання своїх службових обов'язків на час проведення службового розслідування.

У роботі комісії можуть брати участь представники вищестоящої організації (якщо вона є). Комісія з проведення службового розслідування зобов'язана: • встановити обставини розголошення конфіденційної інформації або втрати містять її носіїв (час, місце, спосіб тощо); • вести розшук втрачених носіїв інформації; • встановити осіб, винних у розголошенні конфіденційної інформації або втрати її носіїв; • встановити причини та умови, що сприяють розголошенню конфіденційної інформації, втрати носіїв інформації, і виробити рекомендації щодо їх усунення. Члени комісії з проведення службового розслідування мають право: • проводити огляд приміщень, ділянок місцевості, сховищ, столів, шаф, папок, портфелів та інших предметів, де можуть перебувати втрачені носії конфіденційної інформації; • перевіряти полистно всі носії конфіденційної інформації, що знаходяться на підприємстві, та облікові документи, що відображають їх надходження і рух (книги та журнали обліку); • опитувати працівників, підприємства, що допустили розголошення конфіденційної інформації або втрату носіїв цієї інформації, а також інших працівників, які можуть посприяти у встановленні обставин розголошення інформації (втрати носіїв інформації), і отримувати від них письмові пояснення; • залучати з дозволу керівництва підприємства інших працівників підприємства, не зацікавлених у результаті справи, для проведення окремих дій в рамках службового розслідування.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти