9 Конструкції мови

Матеріал з Wiki TNEU
Версія від 02:07, 20 червня 2014; Xphlash (Обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Особливістю конструкцій цієї мови є простота. if-else, while, for, foreach, case - основні конструкції мови. Розглянемо кожну з них детальніше.

Зміст

if-else

if (умова)
інструкції; // якщо тут знаходиться кілька команд, то вони закриваються у фігурні дужки {}. 
else  
інші інструкції; // якщо тут знаходиться кілька команд, то вони закриваються у фігурні дужки {}.

Якщо виконується умова після слова if, то виконуються інструкції. Якщо вона не виконується, то виконуються інструкції після else. Приклад:

<?php 
$a=5
$b=6 
if ($a==$b) 
echo "$a рівне $b
else echo "змінні не рівні"
?>  

Цей приклад виведе на екран "змінні не рівні".

Цикл з передумовою

Форма запису:

while (умова) 
інструкції;

Команди в тілі циклу виконуються, поки умова в заголовку циклу істинно. При першому проході насамперед перевіряються умови. Таким чином інструкції циклу можуть бути так і не виконані жодного разу, якщо умова помилкова. Якщо в тілі циклу треба розмістити кілька дій, то вони як і в if закриваються у фігурні дужки.

$i=1 
while ($i<4) {
echo $i;
$i++; 
} 

У даному прикладі інструкції циклу виконуватися три рази. Точно так само справа йде і з циклом do-while (цикл з післяумовою). Перевірка умови виконується після проходу інструкцій циклу.

do {  
інструкції;  
} while (умова);

Цикл for

for (попередні команди; умова циклу; команди після проходу) 
команди циклу;

Коли управління доходить до циклу, виконуються "ініціалізуючі команди". Після перевіряються "умови". Якщо вони істинні виконуються "команди циклу". Після кожного проходу виконуються "команди після проходу".

for ($i = 0; $i> 5; $i ++)  
{$а = $i;
echo '$a'; 
} 

"Ініціалізуючих команд", "умов", "команд після проходу" може бути декілька. У цьому випадку вони вказуються через кому:

for ($i=0, $k=4; $i>4, $k>15; $i++, $k++;)

Цикл foreach

Цей цикл був введений тільки в четвертій версії мови php. Служить він спеціально для перебору масивів.

foreach (as $ключ=>$значення)  
команди;

Команди виконуються для всіх пар ключ-значення. При цьому ключ виявляється в змінній $ключ, а його значення - відповідно у змінній $значення.

Конструкція switch-case

Цю конструкцію зручно використовувати замість декількох наступних підряд конструкцій if-else.

switch (Вираз)
{ 
case значення1: команди- break 
case значення2: команди- break
..................
case значенняn: команди- break 
default: команди
} 

Працює ця конструкція так:

  • Вичисляється значення виразу;
  • Проходить пошук рядка починається з case значення виразу.
  • Якщо такий рядок існує, то виконуються тільки ті команди, які розташовані після неї.

В іншому випадку виконуються команди після default (цього рядка може і не бути, він не обов'язковий). Оператор break потрібно вказувати після кожного рядка, для того, щоб виконувались тільки одна пара значення-команди.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти