Відмінності між версіями «3 Мова активних сторінок сервера Microsoft ASP»

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: Dynamic HTML являє собою засіб програмування для Microsoft InternetExplorer. Однак такі браузери, як, напри...)
 
Рядок 39: Рядок 39:
  
 
'''Резюмуємо сказане про технологію ASP.'''
 
'''Резюмуємо сказане про технологію ASP.'''
 +
 +
----
 +
 
Аctive Server Pages дозволяє встраіватьв Web  документ скрипт (сценарій) і виконувати його на сервері. Концепція дуже проста.Сценарій, який потрібно виконати на сервері, розміщується всередині спеціальнихскобок <%...%>. Вони показують, що знаходиться усередині код необхідно виконати насервере і результат послати клієнту. Даний код сценарію не доступний і не видно поль  зователя. Сам код сценарію може бути написаний з використанням VBScript, а такжеJavaScript (або JScript). Що відбувається при зверненні до ASP  сторінці?
 
Аctive Server Pages дозволяє встраіватьв Web  документ скрипт (сценарій) і виконувати його на сервері. Концепція дуже проста.Сценарій, який потрібно виконати на сервері, розміщується всередині спеціальнихскобок <%...%>. Вони показують, що знаходиться усередині код необхідно виконати насервере і результат послати клієнту. Даний код сценарію не доступний і не видно поль  зователя. Сам код сценарію може бути написаний з використанням VBScript, а такжеJavaScript (або JScript). Що відбувається при зверненні до ASP  сторінці?
 
  Користувач вводить адресу ASP  сторінки (ім'я файлу з розширенням .Asp) В адреснуюстроку браузера і натискає Enter для запиту даної сторінки. Далі виполняютсяследующіе кроки:
 
  Користувач вводить адресу ASP  сторінки (ім'я файлу з розширенням .Asp) В адреснуюстроку браузера і натискає Enter для запиту даної сторінки. Далі виполняютсяследующіе кроки:

Версія за 10:04, 20 грудня 2011

Dynamic HTML являє собою засіб програмування для Microsoft InternetExplorer. Однак такі браузери, як, наприклад, Netscape Navigator, поддержіваютдругой діалект Dynamic HTML. «Змусити» браузери різних фірм працювати за однімправілам на сьогоднішній день практично неможливо. Це служить перешкодою длястворення крос платформних Web страніц.

Для того щоб розробити Web сайт, доступний самим різним програмам перегляду, необхідно перенести програмування з клієнта на сервер. Таку возможностьпредоставляют кілька конкуруючих технологій. Розглянемо спочатку одну ізніх - Microsoft ASP (Active Server Pages - активні серверні сторінки). По суті, технологія ASP - не що інше, як вбудовування в текст Web документа сценарію (скрипта), який виконується на сервері. Коли клієнт запитує Web сторінку, цей сценарій породжує HTML текст, який сприймає будь-яка програма про огляду. Сценарій в ASP технології програмується зазвичай на VBScript або JavaScript (JScript). Ключова особливість ASP сценарію з Web сторінки полягає в тому, що онісполняется на серверному комп'ютері, а клієнту надсилається тільки HTML текст (безкодов на мові скриптів).

Наступний приклад демонструє просту ASP сторінку зі скриптом на язикеVBScript, яка формує HTML сторінку з привітанням відповідно до су іменем доби. У цьому прикладі текст привітання формується як значення строковойпеременной strGreeting. Поточний годину визначається за допомогою виразу Hour (Now), де Now - функція VBScript, яка повертає поточний момент часу і дату. Еслізначеніе години менше 12, то привітання задається у формі «Good Morning!» («Доброеутро!"). Від полудня до шести вечора повідомлення має вигляд «Good Afternoon!» («Добрийдень!"), А після шести - «Good Evening!» («Добрий вечір!")


<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<html>
<head>
<title>Simple ASP Example</title>
</head>
<body>
<%Dim strGreeting
If Hour(Now) 
< 12 ThenstrGreeting = "Good Morning!"
ElseIf Hour(Now) > 11 And Hour(Now) < 18 Thenstr
Greeting = "Good Afternoon!"
ElseIf Hour(Now) > 17 Then
strGreeting = "Good Evening!"
End If
%>
 < h1><%=strGreeting%></h1>
</body>
</html>

Після того, як мінлива strGreeting одержала значення, текст поміщається в елемент h1 за допомогою виразу <% = strGreeting%>.На цьому інтерпретація скріптазаканчівается і HTML текст сформований. Таким чином, якщо системний час насервере, наприклад, більше 17 годин, то браузер відвідувача отримає следующійHTML документ

<html>
<head>
<title>Simple ASP Example</title>
</head>
<body>
< h1> Good Evening!</h1>
</body>
</html>

Резюмуємо сказане про технологію ASP.


Аctive Server Pages дозволяє встраіватьв Web документ скрипт (сценарій) і виконувати його на сервері. Концепція дуже проста.Сценарій, який потрібно виконати на сервері, розміщується всередині спеціальнихскобок <%...%>. Вони показують, що знаходиться усередині код необхідно виконати насервере і результат послати клієнту. Даний код сценарію не доступний і не видно поль зователя. Сам код сценарію може бути написаний з використанням VBScript, а такжеJavaScript (або JScript). Що відбувається при зверненні до ASP сторінці?

Користувач вводить адресу ASP  сторінки (ім'я файлу з розширенням .Asp) В адреснуюстроку браузера і натискає Enter для запиту даної сторінки. Далі виполняютсяследующіе кроки:
·браузер посилає Web  серверу запит на отримання ASP  файлу (ASP  сторінки);
·Web сервер отримує запит і по розширенню . Aspв імені файлу розпізнає, що запитується ASP  сторінка;
·Web сервер зчитує потрібний файл з диска;
·Web сервер передає даний файл спеціальною програмою  інтерпретаторуASP  файлів;
·текст ASP  файлу обробляється «зверху вниз». Всі зустрічаються командискріптового мови виконуються. В результаті обробки виходить стандарт  ний HTML  файл.

Цей HTML файл відсилається браузеру.Технологія ASP в MS Windows підтримується Web серверами IIS (Internet InformationServer) і PWS (Personal Web Server). Існують продукти сторонніх компаній, під підтримувати технологію ASP на інших платформах. Наприклад, Chili! Soft, Inc. Chili! SoftASP ( http://www.chilisoft.com/ ). Halcyon Software, Inc. розробила «Instant ASP» ( http://www.halcyonsoft.com/ ).

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти