3 Кодування тексту

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Починаючи з 60-х років, комп'ютери все більше стали використовувати для обробки текстової інформації і в даний час велика частина ПК в світі зайнята обробкою саме текстової інформації.

Традиційно для кодування одного символу використовується кількість інформації рівна 1 байту (1 байт = 8 бітів). Для кодування одного символу потрібно один байт інформації. Враховуючи, що кожен біт приймає значення 1 або 0, за допомогою 1 байта можна закодувати 256 різних символів. (2^8 = 256)

Кодування полягає в тому, що кожному символу ставиться у відповідність унікальний двійковий код від 00000000 до 11111111 (або десятковий код від 0 до 255). Важливо, що присвоєння символу конкретного коду - це питання угоди, яка фіксується кодовою таблицею (наприклад, 4 ASCII).

Цифри кодуються за стандартом ASCII в двох випадках - при введенні-виведенні і коли вони зустрічаються в тексті. Якщо цифри беруть участь в обчисленнях, то здійснюється їх перетворення в інший двійковий код.


Візьмемо число 57. При використанні в тексті кожна цифра буде представлена ​​своїм кодом відповідно до таблиці ASCII. У двійковій системі це - 00110101 00110111. При використанні в обчисленнях код цього числа буде отриманий за правилами перекладу в двійкову систему і одержимо - 00111001.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти