2 Синтаксис

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Загальні поняття

Мова PHP спеціально призначена для веб-програмування. PHP поєднує переваги мов C і Perl і при цьому вельми простий у вивченні і володіє значними перевагами перед традиційними мовами програмування. Синтаксис PHP дуже нагадує синтаксис мови C і багато в чому запозичений з таких мов як Java і Perl. Програміст С дуже швидко освоїть мову PHP і зможе використовувати її з максимальною ефективністю. У принципі, в PHP є практично всі оператори і функції, наявні в стандартному GNU С (або їх аналоги), наприклад є цикли (while, for), оператори вибору (if, switch), функції роботи з файловою системою і процесами (fopen, *dir, stat, unlink, popen, exec), функції введення-виведення (fgets, fputs, printf) і безліч інших. Мета даного розділу – коротке ознайомлення з основами синтаксису мови PHP. Більш детальну інформацію щодо конкретних складових синтаксису PHP ви знайдете у відповідних розділах.


PHP і HTML

Приклад найпростішого скрипта на PHP наведено нижче:

<html>
  <head>
    <title> Приклад </title>
  </head>
  <body>
    <?php
    echo "Привіт, я - скрипт PHP!" ;
     ?>
  </body>
</html>

HTML-код коректно обробляється інтерпретатором PHP.

Початок сценарію може спантеличити. Головна особливість (до речі, надзвичайно зручна) мови PHP: PHP-скрипт може взагалі не відрізнятися від звичайного HTML-документа. Сам код сценарію міститься у спеціальному тезі, що починається з "<?php" і закінчується закриваючим "?>" (без лапок). Між цими двома частинами тега текст інтерпретується як програма, і в HTML-документ не потрапляє. Для виводу тексту на сторінку використовується оператор echo. Отже, будь-який текст, який розташований поза тегом <?php ?>, виводиться в браузер безпосередньо. У цьому і полягає головна особливість PHP, на відміну від Perl і C, де вивід здійснюється тільки за допомогою стандартних операторів.


Типи даних в PHP

PHP підтримує вісім простих типів даних. Чотири скалярних типи:

 • boolean (двійкові дані)
 • integer (цілі числа)
 • float (числа з плаваючою крапкою або ‘double’)
 • string (рядки)

Два змішаних типи:

 • array (масиви)
 • object (об’єкти)

І два спеціальних типи:

 • resource (ресурси)
 • NULL (“порожні”)

Існують також кілька псевдотипів:

 • mixed (змішані)
 • number (числа)
 • callback (зворотного виклику)


Вирази в PHP

Основними формами виразів є константи і змінні. Наприклад, якщо ви записуєте "$a = 100", ви привласнюєте '100' змінній $a. Тобто $a – це змінна, = – це оператор присвоєння. Виразом може бути і змінна, якщо їй зіставлять певне значення:

 $x = 7;
 $y = $x;

У першому рядку розглянутого прикладу виразом є константа 7, а у другому рядку – змінна $x, тому що раніше їй було присвоєно значення 7. $y = $x також є виразом.


Оператори PHP

Оператором називається щось, що складається з одного або більше значень (виразів, якщо говорити на жаргоні програмування), яке можна обчислити як нове значення (таким чином, вся конструкція може розглядатися як вираз). Приклади операторів PHP:

Оператори присвоєння:

$a = ($b = 4) + 5; // результат: $a встановлена значенням 9, змінній $b присвоєно 4.

Комбіновані оператори:

$a = 3 ;
$a += 5 ; // встановлює для $a значення 8, аналогічно запису: $a = $a + 5;
$b = "Hello" ;
$b .= "There!" ; // встановлює для $b строкове значення "Hello There!", як і $b = $b. "There!";

Строкові оператори:

$a = "Hello" ;
$b = $a . "World!" ; // $b містить рядок "Hello World!" $a = "Hello" ;
$a .= "World!" ; // $a містить рядок "Hello World!"

Існують також логічні оператори та оператори порівняння, проте їх прийнято розглядати в контексті керуючих конструкцій мови. Детальну інформацію по операторам можна знайти у розділі оператори PHP.


Користувальницькі функції в PHP

У будь-якій мові програмування існують підпрограми. У мові C вони називаються функціями, в асемблері - підпрограмами, а в Pascal існують два види підпрограм: процедури і функції. У PHP такими підпрограмами є користувальницькі функції. Підпрограма - це спеціальним чином оформлений фрагмент програми, до якого можна звернутися з будь-якого місця всередині програми. Підпрограми істотно спрощують життя програмістам, покращуючи читабельність вихідного коду, а також скорочуючи його, оскільки окремі фрагменти коду не потрібно писати кілька разів.


Наведемо приклад для користувача функції на PHP:

<?php
//опис функції
function funct() {
$a = 100;
echo $a;
}
funct();//виклик функції
?>

Сценарій виводить 100. Користувальницьким функціям в PHP можна передавати аргументи і отримувати повертаючися функціями значення.


Вбудовані (стандартні) функції PHP

PHP містить величезну кількість вбудованих функцій, здатних виконувати завдання різного рівня складності. PHP має досить хорошу підтримку об'єктно-орієнтованого програмування (ООП). У PHP можна створювати класи різних рівнів, об'єкти і досить гнучко ними оперувати. Ось приклад PHP класу і його використання:

<?php
// Створюємо новий клас Coor:
class Coor{
// Дані (властивості):
var $name ;
// Методи:
function Getname() {
echo "John" ;
}
}
// Створюємо об'єкт класу Coor:
$object = new Coor ;
// Отримуємо доступ до членів класу:
$object -> name = "Alex" ;
echo $object -> name ;
// Виводить 'Alex'
// А тепер отримаємо доступ до методу класу (фактично, до функції усередині класу):
$object -> Getname (); // Виводить 'John' великими літерами ?>


Ефективність

Ефективність є дуже важливим чинником при програмуванні для середовищ розрахованих на багато користувачів, до яких належить і web. Важливою перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретованих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю. За деякими оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дуже великих розмірів) обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте, щоб не робили розробники PHP, виконувані файли, отримані за допомогою компіляції, працюватимуть значно швидше — в десятки, а іноді і в сотні разів. Але продуктивність PHP цілком достатня для створення цілком серйозних веб-застосунків.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти