Розмітка HTML

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук

Розмітка в HTML складається з чотирьох основних компонентів: елементів (та їхніх атрибутів), базових типів даних, символьних мнемонік та декларації типу документа.

Документ HTML 4.01 складається з трьох частин:

1.Декларація типу документа (англ. Document type declaration, Doctype), на самому початку документа, в якій визначається тип документа (DTD).

2.Шапка документа (знаходиться в межах елементу head), в якій записано загальні технічні відомості або додаткова інформація про документ, яка не відтворюється безпосередньо в браузері;

3.Тіло документа (може знаходитися в елементах body або frameset), в якому міститься основна інформація документа.

Нижче наведено приклад загальної структури HTML документа:

<!doctype HTML public "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
 
<html>
  <head>
     <title>Мій перший HTML-документ</title>
  </head>
  <body>
     Hello world!
  </body>
</html>
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти