Відмінності між версіями «Джерела загроз (міні рівень)»

Матеріал з Wiki TNEU
Перейти до: навігація, пошук
м (Захист на Джерела загроз (міні рівень) встановлено (‎[edit=sysop] (безстроково) ‎[move=sysop] (безстроково)) [каскадний])
 

Поточна версія на 15:52, 23 вересня 2012

[ред.] Загрози особистості

Об'єктом дослідження є особа, а предметом – типи і вияв різних рівнів загроз.

Для того, щоб забезпечити достатній рівень захисту, необхідного для досягнення головних цілей, потрібно виділити головні типи загроз особистості.

Загрози інформаційній безпеці — сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері. Основні загрози інформаційній безпеці можна розділити на три групи:

1) загрози впливу неякісної інформації (недостовірної, фальшивої, дезінформації) на особистість, суспільство, державу; 2) загрози несанкціонованого і неправомірного впливу сторонніх осіб на інформацію і інформаційні ресурси (на виробництво інформації, інформаційні ресурси, на системи їхнього формування і використання); 3) загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву на виробництво, розповсюдження, пошук, одержання, передавання і використання інформації; праву на інтелектуальну власність на інформацію і речову власність на документовану інформацію; праву на особисту таємницю; праву на захист честі і достоїнства і т. ін.).

Інформаційна безпека особистості – це захищенність психіки й свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів: маніпулювання свідомістю, дезінформування, спонукання до образ, самогубства тощо.

Інформаційна безпека особистості може характеризуватись як стан захищеності особистості, різноманітних соціальних груп та об’єднань людей від впливів, здатних проти їхньої волі та бажання змінювати психічні стани і психологічні характеристики людини, модифікувати її поведінку та обмежувати свободу вибору.

Інформаційна безпека особистості розглядається в двох аспектах:

1. як стан особистості, у якому їй шляхом впливу на її інформаційну сферу не може бути нанесені істотний збиток або шкода;

2. як властивість особистості, що характеризує її нездатність заподіювати іншим особистостям, суспільним групам і державі істотної шкоди або збитку шляхом впливу на них через їхню інформаційну сферу.

Інтереси особистості, які необхідно охороняти в інформаційному суспільстві, полягають насамперед у реальному забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина на доступ до відкритої інформації, на використання інформації в інтересах здійснення не забороненої законом діяльності, а також у захисту інформації, що забезпечує особисту безпеку, духовний та інтелектуальний розвиток.

Найбільш небезпечним джерелом загроз цим інтересам вважається суттєве розширення можливості маніпулювання свідомістю людини за рахунок формування навкруг неї індивідуального "віртуального інформаційного простору", а також можливість використання технологій впливу на її психічну діяльність.

Іншим небезпечним джерелом загроз інтересам особистості є використання на шкоду її інтересам персональних даних, що нагромаджуються різноманітними структурами, в тому числі органами державної влади, а також розширення можливості прихованого збирання інформації, що складає його особисту і сімейну таємницю, відомості про її приватне життя.

Загрози для особистості

Інформаційні

- Загроза ознайомлення з матеріалами небажаного змісту(порнографія, ненормативна лексика, суіцидального характеру, сектантські, расиські та ненависницькі, вибухові речовини, хакерські сайти)

- Загроза отримання недостовірної інформації

Психологічно-моральні

- Загроза залежностей (комп’ютерної, ігрової, Інтернет і т.ін.)

- Загрози прийняття моральних цінностей, що носять антисоціальний характер.

Особистісної безпеки

- Загроза спілкування з небезпечними людьми (шахраями, збоченцями , грифферами і т.ін)

Протиправних дій

- Загрози вчинення протиправних дій( хакерство, порушення авторських прав і т.ін. )

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти